Pracownia Orange powstała w 2012r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku przy ulicy Ostródzkiej. Obecnie pracownia nasza liczy 5 wolontariuszy.

Najważniejszymi zadaniami pracowni są przede wszystkim pogłębianie integracji i więzi międzyludzkich, upowszechnianie technologicznego postępu oraz stymulacja zarówno indywidualnego, jak i społecznego rozwoju osobistego. Istotnym w tym kontekście staje się także to, co jest poniekąd cechą charakterystyczną olsztyneckiego „punktu” Orange przełamywanie uprzedzeń i stereotypów względem osób z niepełnosprawnościami.

Przez 8 lat realizowaliśmy projekty włączając do działania naszą społeczność lokalną. Wspólnie tworzyliśmy animacje poklatkowe, nagrywaliśmy i montowaliśmy filmy, braliśmy udział w różnych konkursach fotograficznych, filmowych i literackich, a także uczyliśmy się kodować przy użyciu programu Scratch. Ostatnio zajmujemy się tworzeniem stron internetowych w HTML i CSS, stąd idea powstania naszej strony w ramach Codeweek.

Olsztynek 2020